12 February 2011

Cyklotrasa Južná radiála - Chorvátske rameno

Vybrali sme sa preskúmať oficiálnu cyklotrasu, ktorej časť ešte donedávna neexistovala - z hrádze tesne pred Čističkou odpadových vôd zabočíte doprava a pokračuje pozdĺž južného ramena Dunaja. Cyklotrasa je oficiálne pomenovaná Južná radiála - Chorvátske rameno.

Značenie cyklotrasy spĺňa bratislavské štandardy, na relatívne novom asfalte sú zelenou čiarou oddelené cyklopruhy oboma smermi. Na niektorých miestach je nelogicky nikoľkokrát inštalovaná značka Koniec cyklocesty (preškrtnutý bicykel v kruhu) a v krátkej následnosti zas Začiatok cyklocesty (symbol bicykla v kruhu).


Podobne ako na Petržalskom korze je prednosť nelogicky dávaná automobilom, ktoré sa v týchto častiach ale vôbec nevyskytujú.


Budeme navrhovať, aby takéto značky boli odstránené a cyklocesta dostala prednosť pred minimom nepoužívaných autokrižovaní. Takáto situácia je napríklad aj tesne pred areálom Nemocnice Antolská, kde je akýsi nevyužívaný most cez vodu (ešte pred podjazdom cesty Dolnozemská).

Taktiež je nedoriešené napojenie popri ramene Dunaja (nemocnica Medissimo) na stred Petržalky. Pritom trasa by krásne mohla pokračovať bezpečne cez sídlisko k obchodným domom Tesco a Terno a späť sa pripojiť na dunajské rameno za obchodným domom Kaufland.

Odtiaľ je relatívne bezpečná trasa popri Chorvátskom ramene až po kolízny bod - trojkrižovatku nedaľeko Vlasteneckého námestia (Jungmannova, Rusovská cesta, Jantárová cesta). Ďalej prepojenie cez sídlisko na nájazd na Starý most pri TPD.