18 April 2010

Cyklocesta Eurovea - Trečianska (oficiálny chodník má zrazu zmysel)

Cykloguerilla podnikla svoje druhé značenie. Rozhodli sme sa dať nezmyselnému cyklochodníku na Trenčiankej ulici zmysel - napojili sme ho pri jeho konci za reštauráciou na Dulovom námestí na novú cyklotrasu smer Eurovea (križovatka Dostojevského rad a Landererova - poisťovňa Allianz).


Cyklistickú cestu sme začali značiť pri poisťovni Allianz (logicky sa tak napája na prvú cyklocestu končiacu na rovnakej križovatke pri Jakubovom námestí), pokračovali poza nové Slovenské národné divadlo popri Eurovee až k mostu Apollo (tam sa trasa napája na oficiálne značenie smer Petržalka a hrádza). Pokračovali sme popod most Apollo smerom na križovatku Landererovej a Košickej. Križovatku sme prekonali po pravej strane (prichádzajúc popri nájazde mosta) a pokračovali po Košickej cez križovatku Košická - Mlynské nivy / Prievozská. Odtiaľ sme ešte kúsok značili na Košickej, aby sme smerovali cez pokľudnú Oravskú na začiatok Trenčianskej. Odtiaľ sme trasu potiahli až po súčasný koniec oficiálneho cyklistického chodníka.

Cyklotrasa na Google maps:

View DIY cyklotrasa Eurovea-Trenčianska

Je smutné, že oficiálny cyklistický chodník na Trenčianskej končí na mieste, kde sú cca 15 cm vysoké obrubníky a cyklisti tak musia prekonávať bariéru. Väčšina z nich to zjavne rieši prejazdom cez asi meter trávy, ktorý bezbariérovo naväzuje na cestu (viď fotky). Aj tento vysoký obrubník pri cyklochodníku je vizitkou mesta a jeho ignorancie cyklistov.


Fotky z akcie nájdete v galérii:
Značenie cyklocesty Eurovea - Trenčianska

16 April 2010

Návod: Ako si vyrobiť šablónu pre cyklotrasy

Keď sme sa rozhodli značiť bratislavské cyklocesty, museli sme najprv vyriešiť prípravu šablóny.

Šablóna musela spĺňať niekoľko požiadaviek - najmä nám išlo o prenosnosť (ľahká a nie príliš veľká) a odolnosť (aspoň do určitej miery - sprej).

Rozhodli sme sa použiť klasický kartón (lepenku) - poslúžila krabica z Baumaxu za jedno euro a nejaké drobné. Podklady pre šablónu nám dodala Federal Highway Administration sprostredkovane cez web Manual of Traffic Signs. Použili sme značky R3-17 (bicykel) a M7-2 (šípka).

Šablónu bicykla si môžete stiahnuť tu (strana 2): PDF layout
Šablóna šípky: PDF layout

Bicykel aj šípku sme vytlačili na rozmer A3. Následne sme izolačnou páskou fixovali šablónu na kartón tak, aby sme mohli do kartóna pretlačiť obrysy. Na pretláčanie sme vybrali hrubú ihlu, ktorou sme predierovali obrysy bicykla a šípky (každá šablóna na zvlášť kartón).

Potom nasledovalo vyrezanie tvarov z kartóna - šípka bola jednoduchá, ide o jeden tvar. Bicykel bol trošku väčší oriešok, keďže sa museli vyrezať aj vnútorné výplňové obrazce. Tie sme následne fixovali silonovým vláknom na veľký kartón, v ktorom sa nacházda bicykel.

Malé výrezy je vhodné predierovať klincom, cez ne pretiahnu silon a ten následne prilepiť ku kartónu okolo tak, aby výrezový obrazec dával požadovaný tvar.

Na obrázku vľavo je ukážka: kartón je čierny, cieľový tvar je biely. Malé čierne medzivýrezy sú uchytené silonom (tenké biele čiary) tak, aby držali cieľový (vyrezaný) tvar bicykla.

Niekedy je potrebné trošku "experimentovať" - posunúť silon alebo ho nalepiť tak, aby bol natiahnutý z viacerých strán.

Keď boli malé výrezy správne uchytené, prelepili sme ešte niektoré rohy výrezov izolepou, aby sa netrhali a šablóna bola hotová.

Keďže bicyklová šablóna je kvôli množstvu menších výrezov a ich následnej fixácii zbytočne zložitá, stále hľadáme jednoduchšie riešenie tak, aby sa šablóna dala cyrábať pomerne rýchlo a ideálne ako jeden súvislý tvar.

Poznáte lepšiu šablónu alebo máte tipy k jej vyrezávaniu? Napíšte nám ich do komentárov.

11 April 2010

Podporujeme Prvý bratislavský Critical Mass

Cykloguerilla podporuje Prvý bratislavský cyklohappening Critical Mass, ktorý sa začne 30. apríla 2010 o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. Plánovaná trasa má 12 kilometrov a povedie aj cez mestskú časť Ružinov a Staromestskú ulicu.

Cyklocesta Poľská-križovatka Lazaretská a Dostojevského rad

Za prvú akciu Cykloguerilly sme si zvolili značenie cyklocesty zo širšieho centra mesta (križovatka Záhradnícka a Karadžičova ulica) až po užšie centrum (Jakubovo námestie / smer Eurovea).

Cyklistickú cestu sme začali značiť na Poľskej ulici, pokračovali sme cez Justičnú (po chodníku, ide o protismer), Chorvátsku (za Justičným palácom), Strážnickú, Sasinkovu - potom prejazd cez "pešiu zónu" medzi Medickou záhradou a Ondrejským cintorínom, potom prejazd cez prechod na 29. augusta a ďalej smer Cintorínska, odbočenie na Lazaretskú cez Jakubovo námestie až po vyústenie na križovatke so somefórmi na konci Lazaretskej ulice pri Dostojevskom rade.

Cyklotrasa na Google Maps:DIY cyklotrasa Poľská-Jakubovo námestie

Fotky z akcie nájdete v gálerii:
Značenie cyklocesty Poľská - Jakubovo námestie

Cykloguerilla Manifest

Už máme toho dosť! Kašleme na primátora, ktorý nepovažuje cyklistov za plnohodnotných občanov. Kašleme na Magistrát a mestské časti, ktoré sú neaktívne v značení nových vnútromestských cyklotrás. Iniciatíva je na našej strane. Mesto nám nedokázalo za 20 rokov odovzdať funkčný systém cyklotrás, preto ich budeme značiť sami. Koniec ignorancie cyklodopravy v meste, chceme sa bezpečne prepravovať mestom.

Kto sme?

Sme ľudia, ktorí chcú odľahčiť preplnené cesty a preto používame na prepravu prevažne bicykel. Neodmietame auto dopravu, avšak samostatne ju nepovažujeme za udržateľnú – o tom sa nakoniec každý deň presviedčajú vodiči stojaci v zápchach. Bicykel považujeme za ideálny dopravný prostriedok do mesta - je rýchly (rýchlosť od dverí k dverám - door-to-door), obojživelný (môže používať cesty a tam kde je to nebezpečné aj chodníky) a ekologický.

Čo chceme?

Chceme vnútromestské cyklotrasy, ktoré budú služiť na bezpečnú dopravu bicyklom. Mestské cyklotrasy nie sú tie rekreačné (napr. hrádza), ktorými sa Magistrát rád zvykne vychvaľovať – tie slúžia cez víkendy športovcom a turistom, nie však dennej doprave do práce či len tak do kaviarne. Ani tie amputované pahýle idúce odnikiaľ nikam (napr. Trenčianska) nie sú cyklocesty, sú to len chabé pokusy Magistrátu odčiarknuť si nejakú aktivitu.

Čo robíme?

Ukazujeme mestu, že značiť cyklotrasy je jednoduché – stačí k tomu sprej, šablóna a trochu sedliackeho rozumu (ten na Magistráte za 20 rokov nenašli).

Kontakt?

cykloguerilla@gmail.com

The Cykloguerilla Manifesto is also available in English.