16 June 2010

Akú dopravu používajú Petržalčania? alebo Prečo Metro, a.s. vynechalo bicykel z prieskumu?

Spoločnosť Metro, a.s. zrealizovala prieskum o druhu používanej dopravy Petržalčanmi.

Petržalčania vykonajú denne vyše 40000 jázd automobilmi, čo je 41%. MHD cestuje 36% ľudí, 21% ciest je pešo. Ostáva 2% ciest, čo spoločnosť Metro zaradila do položky iné.

Jeden z našich čitateľov sa spýtal spoločnosti Metro, či a prečo nebol bicykel uvedený ako možnosť dopravy v prieskume.

Tu je odpoveď spoločnosti Metro, a.s.:
  1. Prieskum bol zameraný na statickú a dynamickú dopravu v Petržalke, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť využívanie MHD a osobných automobilov, na ktoré boli aj explicitne zamerané otázky. Ľudia mali v dotazníku uviesť všetky spôsoby dopravy, ktoré využívajú, ak im nevyhovovali explicitne uvedené spôsoby, mali možnosť zaškrtnúť možnosť Iné. Doprava na bicykli, či korčuliach bola započítaná v údaji Iné (vo výsledku 2% využívanej dopravy).

  2. Doprava na bicykli bola v možnosti Iný druh dopravy.
    

Je smutné, že Hlavné Mesto Bratislava, ktoré si prieskum nechalo vypracovať a spoločnosť Metro, a.s. (60% vlastníctvo mesta), ktorá ho realizovala, nezačlenila do prieskumu aj možnosť dopravy bicyklom ako separátnu položku. Poprvé došlo k ovplyvneniu prieskumu a marginalizácii bicykla, keďže nebol ponúknutý ako plnohodnotná možnosť odpovede a podruhé je na tomto prieskume vidieť, aký postoj razí primátor (a teraz už aj poslanec) Ďurkovský so svojou suitou smerom k cyklistom.

Hovoríme stop ignorancii cyklistov Magistrátom. Vidíme sa na júnovom Critical Mass (25. jún o 18:00, štart Námestie slobody).

1 comment:

  1. S Ivanom Bútorom sme boli ešte pred prázdninami na prerokovaní Územného plánu zóny Dunajská. Keď som sa spýtala, koľko ľudí chodí v území pešo či bicyklom, dostala som odpoveď "nevieme". Keď som sa spýtala, aký je pomer obslužnosti MHD voči individuálnej automobilovej doprave, odpoveď´d bola taká istá... Pritom do zóny sa navrhuje množstvo miest na parkovanie na uliciach a garážach... Zora Pauliniová

    ReplyDelete

Prosím, komentujte iba ak máte čím prispieť k téme.