24 May 2010

Odporúčané cyklotrasy v Bratislave - mapa

Začali sme zhromažďovať zoznam odporúčaných cyklotrás v Bratislave. Ide o trasy, ktoré sú jazdené denne bratislavskými cyklistami. Tí ich už odskúšali a časom našli optimálne trasy.

Aká by mala byť optimálna cyklotrasa, aby sa dostala na našu mapu?


  1. Bezpečná - pomalé ulice s malým množstvom áut (napr. jednosmerky)
  2. Rovná cesta - málo križovatiek a zmien smeru - žiadne semafóry
  3. Idúca popri hlavných tepnách, ale nie na nich
  4. S napojením na existujúce oficiálne alebo neoficiálne cyklotrasy - nie je však podmienkou
  5. Ak obsahuje prechody chodník / cesta - mali by byť bez obrubníkov alebo s nájazdami

Vaše tipy na odporúčane trasy, ktorými denne jazdíte a máte ich otestované na ich pohodlnnosť a bezkolíznosť, nám posielajte buď emailom na cykloguerilla@gmail.com alebo nám napíšte na našej Facebook stránke či cez Twitter, či priamo do komentárov pod článkom. Uveďte prosím presný začiatok a koniec trasy a všetky body (zmeny smeru a pod.), ktorými trasa prechádza. Iba tak budeme vedieť trasu vyznačiť na mape.

Na záver vypracujeme mapu s odporúčanými cyklocestami v Bratislave, ktoré síce Magistrát ignoruje, ale cyklisti v praxi preferujú a odporúčajú pre bezpečnú prepravu mestom. Mapa nebude konečná, ale bude postupne dopĺňaná o nové cyklocesty.

No comments:

Post a Comment

Prosím, komentujte iba ak máte čím prispieť k téme.